Brändi-identiteetin ja sisältöstrategian suhde-01

Brändi-identiteetti on majakka, jolla pidät sisältösi aitoina

Käsitteet brändi-identiteetti ja sisältöstrategia saattavat äkkiseltään kuulostaa turhantärkeältä jargonilta, jotka ovat kaukana käytännön tekemisestä. Todellisuudessa kyse on kuitenkin markkinointiviestinnän perusteista, joita ei kannata sivuuttaa kun tarkoituksena on tavoittaa kohderyhmä sisältöjen avulla. 

Kun lähdet suunnittelemaan sisältömarkkinointiasi, eli laatimaan sisältöstrategiaa, kannattaa sinun ensimmäisenä kirkastaa viestintäsi keskeisimmät tavoitteet. Mitä muutosta nykytilaan toivot markkinointiviestiesi aiheuttavan? Usein tavoitteena on saada asiakkaat enemmän tietoiseksi niistä hyödyistä, joita sinulla on heille tarjota. 

Kuvitellaan, että tiedät itse olevasi kaupungin paras puutarhuri, mutta muut eivät ole tätä vielä ymmärtäneet. Kaiken lisäksi palvelet asiakkaitasi aina ystävällisesti ja yllätät heidän odotuksensa viemällä kaupan päälle vielä roskat mennessäsi. Näistä jo valmiiksi olevista todellisista hyödyistä, joita yrityksesi tuottaa, pitäisi myös kohderyhmäsi saada tietoiseksi. 

Sinun ei kuitenkaan kannata lähteä toitottamaan eri tuuuteista, että “olen kaupungin paras puutarhuri jne. jne.”, vaan rakentaa sisältöstrategia, jonka tavoitteena on brändi-identiteettisi kommunikointi ennalta määrätylle porukalle.  Tämä saattaa kuulostaa monimutkaiselta, mutta sitä se ei ole. Lopulta kyse on vain siitä, että synnytät pääviestisi oikeanlaisesta yhdistelmästä omia ja kohderyhmäsi tavoitteita. 

Perehdy ensin brändi-identiteettiisi

Pystyäksesi kommunikoimaan brändi-identiteettisi muille, tulee sinun ymmärtää se itse läpikotaisin.
Aloita brändi-identiteettisi kartoitus ydin-identiteetistä, joka on organisaatiosi muuttumattomin osa.

Vuosien vaihtuessa asiakkaiden tarpeet ja yrityksesi viestintästrategiat elävät. Ydin brändi-identiteetin tulisi kuitenkin pysyä enemmän tai vähemmän muuttumattomana, sillä se kertoo pohjimmaisen syyn sille miksi olet olemassa. Kuvittele vaikka, että yrityksesi on puutalo ja ydin-identiteetti sen kivijalka. Syttyy tulipalo, jossa jäljelle jää pelkkä kivijalka. 

Mitä tällöin jää jäljelle?

  • Minkä takia pohjimmiltaan yritys on perustettu ja olemassa?
  • Minkä tarpeen toimintanne täyttää? 
  • Mitä poikkeuksellista hyötyä palvelunne tai tuotteenne saavat aikaiseksi? 
  • Miksi itse halusit perustaa yrityksen?

Brändi-identiteettiin integroitu sisältöstrategia pohjautuu yllä olevien kysymysten vastauksiin. 

Ydin-identiteetin ymmärtäminen ei kuitenkaan riitä. Ollakseen riittävän läpikotainen, tulee brändi-identiteettiä tarkastella myös muista näkökulmista. Jos korostat verkkosivuillasi ekologisuutta vihreillä väreillä ja aiheeseen sopivilla sloganeilla, tulee samojen ominaisuuksien näkyä myös tuotebrändissäsi, kuten esimerkiksi pakkausmateriaalien käytössä ja kierrätyksessä. Jos kuvailet verkossa yrityksesi kulttuurin olevan positiivinen ja lämminhenkinen, mutta tämä ei näy asiakaspalvelutilanteessa, ei brändi-identiteettisi ole eheä.

Brändi-identiteettiä kannattaa tarkastella ainakin tuote-tai palvelubrändin, henkilöbrändin ja visuaalisen ilmeen näkökulmasta. 

Brändi-identiteetin rakennuspalikat. Värikynä

Arvolupauksessa kuvailet asiakkaillesi tarjoamat hyödyt

Selkeytettyäsi brändi-identiteettisi itsellesi, tulee sinun keskittyä tutkimaan asiakkaidesi tarpeita, haasteita ja tavoiteltuja hyötyjä. Kohderyhmän tarpeista ja haasteista luodut asiakaspersoonat ovat kokonaan oma asiansa, johon perehdymme tässä blogikirjoituksessa. Yhdistämällä kohderyhmäymmärryksen brändi-identiteettiisi pystyt muotoilemaan yrityksellesi arvolupauksen. Arvolupaus kuvaa suurimmat kilpailukykyiset hyödyt, joita sinulla on tarjota vastaamaan asiakkaidesi tarpeita. 

Jos viestit pelkästään sen mukaan, mitä uskot kohderyhmäsi toivovan, saattaa brändistäsi muodostua hajanainen vaikutelma. Kun olet valinnut brändiisi tietyt painopisteet, on sinun helppo nostaa ne sisältöstrategiaan ja yhdessä asiakkaan tarpeiden pohjalta luoda niihin pohjautuvaa sisältöä. 

Brändi-identiteetti auttaa pitämään sisällöt kaidalla tiellä

Jos brändi-identiteettiä ei oteta mukaan viestintään, on vaarana että brändistä muodostuu hajanainen vaikutelma. Ilman sisällöntuotantoa ohjaavaa majakkaa, eli ymmärrystä yrityksestä ja sen tahtotilasta, saatetaan sisältöjen aiheita kehitellä liikaa trendien perässä ajatellen, että tämä on sitä mitä asiakkaamme kaipaavat. Moni myös sortuu kopioimaan kilpailijoidensa tapaa viestiä miettimättä onko tämä luontaista yritykselleni. 

Brändi-identiteetin integrointi sisältömarkkinointiin on vastaus tähän ongelmaan. Tälloin pohjaat viestisi totuudenmukaiseen käsitykseen siitä mitä edustat ja brändistäsi muodostuu selkeä kuva. 
Kun otat brändi-identiteettisi ja siitä muodostamasi arvolupauksen mukaan sisältöstrategiasi laatimiseen, hyödyt seuraavilla tavoilla

1. Viestintäsi pysyy johdonmukaisena ja rakentaa brändistäsi yhtenäisen kuvan eri kanavoissa ja sisällöissä

2. Pystyt keskittymään sisällöissäsi tiettyihin asioihin, etkä poukkoile joka suuntaan vaihtuvein trendien perässä

2. Viestisi pohjautuvat realistiseen totuuteen, eli siihen mitä yrityksesi pohjimmiltaan on. Falskius ja epäaitous paistaa aina lopulta läpi. Kun pohjaat viestintäsi brändi-identiteettiin, pidät meiningin aitona 

4. Helpotat omaa työtäsi. Pystyt suunnittelemaan sisältöjäsi pohjautuen brändiin ja sitä kautta keskittymään olennaiseen. 

Close Menu